Capellagårdens trädgård och odlingar

Trädgården är sprungen ur den öländska bondgården och har sedan mitten av 1960-talet varit i ständig utveckling och omdaning. Idag består trädgården av flera delar, alla väl värda att besöka:

Örtagården

I den nyrenoverade örtagården växer ett hundratal olika krydd- och medicinalväxter grupperade efter användningsområde. Här samsas allt från kulinariskt användbara örter till giftiga rariteter omgärdade av en traditionell kalkstensmur och rullstolsanpassade gångar.

Rosengården

är ett slutet rum där doftande rosor, klematis och perenner samsas.

Fruktträdgården och klonarkivet

innehåller ett åttiotal olika sorter av äpple, päron, plommon och körsbär. Capellagårdens fruktträdgård är också ett lokalt klonarkiv och odlar i samarbete med Programmet för Odlad Mångfald, POM, ett antal så kallade mandatsorter. Mandatsorterna är lokala sorter som bevaras för sitt kulturhistoriska och genetiska värde. I fruktträdgården bor också gårdens myskankor.

Grönsaksodlingen

sköts och anläggs av trädgårdseleverna. Här odlas en stor mängd av olika grönsaker och sommarblommor som kommer skolans hushåll till del.