Capellagården
 

Om keramikutbildningen

Utbildningen utgår från ett konstnärligt och hantverksmässigt förhållningssätt till det keramiska materialet. Undervisningen är upplagd kring kortare teoretiska och praktiska övningar som sedan utvecklas till längre projekt. Du kan arbeta med flertalet keramiska material, alltifrån lergods och stengods till porslin. Vi lägger stor vikt vid samtaletoch fokuserar på personlig utveckling. För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt måste du ta ansvar och egna initiativ. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för en utveckling mot din yrkesverksamhet som keramiker.

Inför din ansökan bör du känna till:
  • Att du får tillgång till lokaler och utrustning också på kvällstid och helger.
  • Att du får en egen arbetsplats med drejskiva, arbetsbänk och förvaringshyllor.
  • Att du får tillgång till nybyggda lokaler med verkstäder, samlingsrum, glasyrberedningslokaler mm.

    > Keramik, information 2014 (pdf)
    > Ansökan, utbildningar 2014 (pdf)