Skolan

Huvudnummer till Capellagården
0485 – 361 32 vxl

Expedition
Daina Kronberg
Helena Moberg (föräldrarledig)
info@capellagarden.se
Tel- och exp.tid
mån-fre 10.00 - 12.00

Fax till skolan 0485 – 361 71  

Post- och besöksadress:
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden

Rektor
Bodil Anjar
0485 – 361 32 vxl
rektor@capellagarden.se

Kök
Marianne Johansson
Mikael Kraft
Andreas Johansson
0485 – 361 32 vxl
koket@capellagarden.se

Trädgårdsbutik
Anneli Brunberg
072 – 5562008

Boende
Johan Ekelund
0485 – 361 32 vxl
boende@capellagarden.se

It och kommunikation
Johan Ekelund
0485 – 361 32 vxl
it@capellagarden.se

Avdelningar

Textil 
Berit Grybäck
Linda Zetterman
0485 – 361 32 vxl
textil@capellagarden.se

Möbel och inredning
Mathias Nilo
Marit Stigsdotter
0485 – 361 32 vxl
mobel@capellagarden.se

Keramik
Torleif Johansen
Kennet Williamsson
Karolina K. Eriksson
Kjell Rylander
0485 – 361 32 vxl
keramik@capellagarden.se

Trädgård
Matilda Ekman
Anton Sundin

0485 – 361 32 vxl
tradgard@capellagarden.se

Bild
Susanne Bonja Westergren
susanne.bonja@capellagarden.se

Styrelse

Capellagårdens ledning
Bodil Anjar, rektor

Capellagårdens styrelse
Hans Ahlin (ordf)
070 – 58 93 800
hansoahlin@gmail.com

Tom Hedquist
Peter Ekholm
Bruno Linnér
Charles Puskaric
Elisabeth Svalin Gunnarsson
Carina Seth Andersson