Kreativitetsövning som tillägg till en konferens eller kick off
 

En konferens, ledningsgruppsmöte, uppstart av ett projekt, kick off kan behöva kompletteras med helt annat innehåll än föredrag och diskussioner.

Vårt koncept med kreativitetsövningen är utformat för att just möta detta behov. Deltagarna får under handledning själva prova sin skaparlust med enkla medel som passar alla. Vi berättar om senaste rön i handens betydelse för människans utveckling och närheten mellan hand och kreativitet. Det finns möjlighet att prova på flera tekniker.

Syftet med Inspiration till kreativitet anpassas till deltagarnas bakgrund och profession. Vårt mål och det vi brinner för är att alla utifrån sitt perspektiv skall få värdefulla erfarenheter, insikter och inspiration. Vi lägger gemensamt med kunden upp ett program som skapar en helhet beroende på storlek på gruppen och hur mycket tid ni vill avsätta för denna aktivitet. Konceptet kan genomföras i sin helhet på en kväll med uppföljning på morgonen eller delas upp i block och läggas in vi olika tillfällen under konferensen. Total tid är runt 5 timmar

Lärare är:

Torleif Johansen, keramiker, konstvetare  och huvudlärare på Capellagården.

Herman Holm, grundare av reklambyrån Volt som utbildat sig på Capellagården till fritidskeramiker. Han har en akademisk bakgrund inom ledarskap och IT.

För förfrågningar, offerter och bokning kontakta info@capellagarden.se, 0485 36132