Upprustning av möbelverkstaden

Tack vare generöst stöd från Carl Malmstens Hantverksstiftelse och Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä kan vi i vår påbörja en renovering och tillbyggnad av möbelverkstaden. Ett nytt lärarkontor byggs mot bygatan, det blir ny spånsug och ventilation samt ny toalett. Sedan fräschas alla ytor upp och det blir ny armatur i lokalerna.

 Vi vill vi också tacka Arkitekter Engstrand och Speek AB för deras insatser i planering och framtagning av ritningar och andra handlingar.

Publicerad: 2017-01-26 12:05