Världsarvsutställning

Från Mörbylånga kommuns pressinformation:

Mitt i ett världsarv
Natur, kultur, jordbruk, radbyar och sockerbetor - allt ryms inom sommarens utställning om världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap som visas på Capellagården sommaren 2017.

I sommar kommer en ny utställning om världsarvet, ”Mitt i ett världsarv”, att visas på Capellagården. Människor, konst, musik, natur och mycket annat lyfts in i världsarvsutställningen när Cappellagården står för gestaltningen. Utanför utställningslokalen finns en miniåker där det odlas sockerbetor och en anslagstavla med information om allt som händer på södra Öland.

Utställningen produceras i samarbete mellan Capellagården och Mörbylånga kommun. Den visas på Capellagården under sommaren och skördefesten för att därefter kunna användas i mindre delar och då visas på flera ställen.

Här på södra Öland är det samspelet mellan människa och natur som ligger till grund för utnämningen till världsarv. Radbyarna, den odlade marken, sjömarkerna och Stora alvaret bildar tillsammans världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Utställningen är öppen under sommaren vardagar 11-18, helger 10-16

Publicerad: 2017-07-13 12:51