Trädgård

Ansökan till trädgårdsutbildningen 2017 har sista ansökningsdatum den 14 oktober 2016. 

Utbildningen följer en växtsäsong från början av februari till slutet av november. Den teoretiska undervisningen är tydligt knuten till de praktiska momenten i trädgården och för årstiden. Trädgården har alltsedan starten 1965 en ekologisk inriktning. Capellagårdens odlingar är också KRAV-certifierade. Du arbetar i en variationsrik trädgård bestående av köksträdgård, fruktträdgård, örtagård, park och rosenträdgård. Avslutad kurs ger goda möjligheter på arbetsmarknaden och till fortsatta högre studier inom trädgårdsnäringen.


På vår ekologiska trädgårdsutbildning

  • får du personlig handledning i en grupp om 14-16 studerande.
  • sker utbildningen i en inspirerande miljö i samklang med skolans övriga utbildningar.


Trädgård, information 2017 (pdf)

 

Trädgård, 1 år

Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i odling och skötsel av en ekologisk trädgård. Exempel på ämnesområden är odling av köksväxter på friland och i växthus, trädgårdsbotanik och mark- och växtnäringslära, men utbildningen innehåller även en gestaltande del med ritteknik och komposition.

En stor del av undervisningen sker utomhus i Capellagårdens trädgård. Arbetssättet kännetecknas av gemensamma föreläsningar, gruppövningar och praktiska arbetsuppgifter varvat med individuella studier.