”Jag hade tre fantastiska år på Öland! Förutom ett stimulerande arbete i skolan så var miljön och det sociala umgänget det jag minns mest! Bastukvällar, maskeradfester och vandringar på alvaret. Som tillfällig ölänning fick man hela tiden frågan hur det var att bo där när det inte var sommar. Det var egentligen ingenting jag funderade över för det fanns alltid något att sysselsätta sig med. Det egna engagemanget var nog en nyckel för mig att utbildningen blev så lyckad!

Jag uppskattade variationen och friheten i utbildningen. Ena dagen fällde vi träd ute i skogen för att dagen därpå måla kroki. Ville man sedan fördjupa sig i något fanns utrymme för det. Jag tror att problemlösning och kreativitet är en möbelsnickares främsta verktyg. Det fanns ett driv i gruppen med lärare och elever som diskuterade olika lösningar och tillvägagångsätt. Vi lärde oss mycket av varandra. Både genom diskussion och att alla sysslade med olika projekt och hade olika erfarenheter sen tidigare. Kunskapsbredden är det jag har störst nytta av idag.

Efter Capella…

så praktiserade jag fyra månader på ett litet snickeri i Japan! Sen började jag jobba på ett snickeri i Linköping i två år för att sedan byta inriktning och hoppa på lärarutbildningen årkurs 4-6. I mitten av den utbildningen hörde en klasskompis från Capella av sig och frågade om jag ville börja jobba på ett snickeri vid St. Annas skärgård utanför Söderköping. Här blev jag kvar och driver idag mitt eget snickeri med en anställd på halvtid i centrala Söderköping.

Mitt råd till framtida studerande

Lyft blicken från hyvelbänken och ta del av allt som finns på skolan! Upptäck ön!
För ett mer handfast tips så rekommenderar jag att skaffa en kortare praktikplats under utbildningen. Det ger en insikt i arbetslivet. Ta egna initiativ och föreslå inslag i utbildningen- håll en föreläsning på en morgonsamling om något du intresserar dig för!”

www.elkvarn.se