Det var ett stort steg att söka till Capellagården 1999. Jag hade hunnit avsluta en tidigare högskoleutbildning och jobba några år, men kände tydligt att jag ville söka en alternativ inriktning i yrkeslivet. På Capellagården fick jag tid; tid att landa i görandet och tillägna mig kunskap och färdighet. Det fanns utrymme att fokusera på det man önskade, under handledning och eget ansvar. Sen uppskattade jag närheten till de andra verkstäderna – inklusive trädgård och kök – med möjligheten att följa deras processer över året. Det var lärorikt i sig och skapade en stark känsla av sammanhang och samhörighet. De keramiska uttryck jag jobbar med idag lade jag grunden till under mina två år på Capellagården.

Efter Capella

Eftersom jag inte hade tillgängliga studiemedel för fortsatta studier sökte jag istället en praktikplats genom Bildkonstnärsfonden hos keramiker Signe Persson-Melin. Vi arbetade tillsammans i olika projekt under 5 år parallellt som jag startade min egen verkstad. Under ett par år hade jag även en tjänst som intendent för konsthantverkskooperativet Formargruppens galleri och butik. Sedan 2009 jobbar jag deltid för branchorganisationen Konsthantverkscentrum med fokus på utveckling och projektledning i Skåne. Jag kombinerar detta med arbetet i min egen verkstad som inkluderar både bruksföremål och unika objekt för utställningar. Under åren har jag också gått kortare fortbildningar på Konstfack och HDK.

Mitt råd till framtida studerande

Använd tiden på Capellagården väl efter ditt eget huvud – sedan finns det olika vägar vidare!