Hämta fler

 

Ansökan huvudutbildningar

 

Länk till ansökningsformulär för byggnadsvård 2021/22
Sista ansökningsdag är 1 maj 2021

Nästa ansökan för möbel, textil och keramik 2022/23 är i april 2022


Din ansökan ska innehålla följande:

 • Personligt brev (skrivs direkt i ansökan, max 400 ord)
 • Kortfattat CV från utbildningar och arbete (skrivs direkt i ansökan)
 • Slutbetyg gymnasiet och valda intyg från studier och arbete (pdf)
 • Personbevis från Skatteverket (pdf)
 • Bild av dig själv, likt passfoto (jpg, pdf)
 • Arbetsprover/portfolio (max fem A3 sidor, pdf). Portfolion kan innehålla skisser, målningar, foton på tredimensionella arbeten/objekt etc. 
 • Speciell arbetsuppgift 2021 (pdf)
  Obs! Arbetsprov och arbetsuppgift gäller ej ansökan till Byggnadsvårdsutbildningen.


Samtliga dokument ska vara i PDF format. Uppladdningen är begränsad till en fil på max 16 MB per fråga. Det betyder att du kan behöva sammanfoga dina pdf dokument till en fil. Både konvertering till pdf och sammanfogning av pdf kan göras på webben.

Förslag på webbadresser;
Konvertera till PDF: https://www.freepdfconvert.com/sv
Sammanfoga PDF: https://tools.pdf24.org/sv/merge-pdf

 

Speciell arbetsuppgift 2021


”Fantasihus”

Uppgiften är densamma för alla utbildningarna, Textil – Keramik – Möbel och är en del i din ansökan som syftar till att vi får en bredare bild av din kreativitet.

Du ska formge och bygga en modell av ett hus.
Du har helt fria händer att gestalta huset, det kan vara en fantasifull skapelse eller något till synes vardagligt.

Tänk på följande frågeställningar:

 •     Vem/vilka/vad bor i huset?
 •     Vad används huset till?
 •     Var, i vilken typ av miljö finns huset?


Material:
Förutom lim och tejp får modellen innehålla max 2 material: kartong och/eller det material som din ansökan gäller alltså, textil, keramik eller trä. Du ska inte färglägga materialen. Utmana dig genom att vara kreativ inom begränsade ramar

Storlek:
Max 1 x 1 x 1 m, minst 20 x 20 x 20 cm

Redovisning:
Presentera din modell och process med 3 foton samt en text, max 100 ord.
Spara uppgiften i en fil (A3 i pdf format) märk: Specialuppgift 2021 + ditt namn

Behandling av ansökan
När du skickat in din ansökan görs en samlad bedömning av din ansökan utifrån Myndigheten för Yrkeshögskolans kriterier för Konst och Kulturutbildningar. Efter ett första urval kallas sökande till intervju. Dessa intervjuer sker i maj månad (fysiskt eller via videosamtal). Meddelande om antagning eller eventuell reservplats skickas ut till samtliga sökande kring månadsskiftet maj/juni.

Tack för din ansökan!