Jul på Capella!

Tyvärr måste vi ställa in alla evenemang i samband med julen 2020 p.g.a Coronarestriktioner och risken att bli smittad.