Öppen trädgård året om

På kanten mot Stora Alvaret på södra Öland ligger Capellagården mitt i den vackra radbyn Vickleby. Här grundade den visionäre möbelformgivaren Carl Malmsten och pedagogen Siv Malmsten sin färgstarka skola för gestaltande arbete 1960. Idag har Capellagården blivit ett begrepp, en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från Sverige och världen och är med sina trädgårdar och gårdsmiljöer även ett mycket uppskattat besöksmål. På Capellagården är du alltid välkommen att vandra runt på egen hand, oavsett årstid. Tack vare vår trädgårdsutbildning händer det alltid något nytt i trädgården.

Storstycket, prydnadsträdgården, parken

Den stora ytan bakom mangårdsbyggnaden kallar vi för storstycket. Den har länge varit den centrala delen av Capellagårdens trädgård och på platsen har det odlats under en lång tid. Under 2017 påbörjades ett stort omgestaltningsarbete i den här delen av trädgården. Syftet med omgestaltning av platsen är att på sikt skapa en besöksvänlig visningsträdgård med flera olika trädgårdsrum samt att genom trädgården berätta om trädgårdshantverket och om platsen Capellagården.

En pärla är den stora paradrabatten som löper från plantskolan och vidare rakt ut i trädgården. Den är inspirerad av ”the long borders” i England och kommer under året att planteras upp med perenner i en successionsplantering där blomningen avlöser varandra. På så sätt finns det alltid något vackert att upptäcka för varje nytt besök under året. Under våren är rabatten sprängfylld av tulpaner – en riktig tulpanfestival!

På storstycket har vi också valt att jobba mycket med fruktspaljéer som ett sätt att lyfta och belysa trädgårdshantverket. Vi har planterat kordongträd av äpple och planterat den s.k. ”Alnarpsspaljén”. Det är en spaljé med äldre päronsorter som tidigare vuxit på Alnarp i Skåne. Med ympris från originalet har det tagits fram nya träd som nu kommer att få en plats i Capellagårdens trädgård. Ett framtida inslag kommer vara en pärontunnel mitt på storstycket som vävs ihop med päronspaljén.

Elevernas trädgårdar

I den här delen av trädgården skapar Capellagårdens trädgårdselever varje år en idéträdgård med ettåriga växter. Gestaltningen och växtvalen görs utifrån ett tema de själva väljer. Nedanför fruktträdgården finns ytterligare odlingslotter där trädgårdseleverna experimenterar med grödor tillhörande köksträdgården.

Rosträdgården

Här bakom höga kalkstensmurar och päronträdens kronor gömmer sig Capellagårdens rosarium, vår samling av rosor. Rosen är en av de kulturväxter som varit i odling allra längst och många av de arter som finns i odling idag går ofta att spåra så långt tillbaka som 1200-talet. Att rosen funnits med så länge är kanske inte så konstigt att förstå. Det är något trollbindande över rosor, aromatisk, vacker, skör men samtidigt taggig och vass. Förgängligheten i att de blommar så kort tid under sommaren eller styrkan i att de bara blommar, blommar, och blommar under hela säsongen. Alla dessa motsättande egenskaper gör att rosen, på ett sätt som kanske ingen annan växt gör, representerar själva livet. Möjligen är det därför vi älskar rosen så.

I Capellagårdens rosträdgård finns en stor variation och olika typer av rosor, både rabattrosor, buskrosor och klängrosor. Rosariet är även en genbank inom Programmet för Odlad Mångfald (POM), vilket innebär att det på Capellagården odlas gamla kultursorter som anses särskilt värda att bevara.

Rosträdgården ändrar skepnad många gånger under årets gång. Stenmurarna skapar ett gynnsamt mikroklimat och på våren kommer växtlighet igång snabbt, trädgården är då prunkande med vårlökar, tidigt blommande perenner och en grön frodighet som ger hopp om sommaren. Sommaren är rosornas självklara tid i trädgården och senare tar de mer sensommarblommande perennerna över. Känn dig därför välkommen att besöka vår rosträdgård flera gånger under våren och sommaren. Strosa runt, dofta, upptäck och slå dig ned på bänken under vinet en stund.

Köksträdgården

Odlingen och närheten till mathantverket har länge varit hjärtat i Capellagårdens trädgård, så är det fortfarande. Här i köksträdgården odlar och levererar vi grönsaker efter säsong till Capellagårdens kök.

Så länge odlingen har funnits har en giftfri odling varit ledordet – odlingarna startade med en biodynamisk inriktning och idag bedrivs en ekologisk KRAV-märkt grönsaksodling.

En av grundpelarna inom ekologisk odling är växtföljden. Växtföljd innebär att grödorna roterar i odlingen. Här tillämpar vi en 7-årig växtföljd vilket innebär att samma gröda inte kommer att växa på samma plats igen förrän om 7 år. Fördelarna med en växtföljd är många, bland annat så undviks så kallad jordtrötthet. Även risken för jordburna sjukdomar minskar och därmed även behovet av växtskyddspreparat.

Fruktträdgården

I Capellagårdens fruktträdgård bedrivs ekologisk odling av äpple, päron, plommon och körsbär, totalt finns där ca 130 träd. Skolan tar vara på all frukt och är i princip självförsörjande på frukt året om. Dessutom görs äppelmust till försäljning och under skördefesten i slutet av september arrangerar trädgårdseleverna en utställning med många av de äppel- och päronsorter som finns här.

Sedan ett antal år tillbaka är fruktträdgården också ett av 14 lokala klonarkiv inom Programmet för Odlad Mångfald, POM. Syftet med klonarkiven är att bevara och öka användningen av våra kulturväxter, i detta fall fruktträd, samt att genom detta främja den biologiska mångfalden. Det innebär att en del av fruktträden på Capellagården är lokala sorter som anses särskilt skyddsvärda, så kallade mandatsorter. Bland mandatsorterna finns äppelsorterna Ölands kungsäpple och Sylvia samt körsbäret Mahogny från Näsum för att nämna några.

Redan när fruktträdgården anlades i början av 80-talet har tanken om den biologiska mångfalden löpt som en röd tråd genom fruktodlingen på Capellagården. I trädgården bygger fåglar bon vilka håller skadeinsekter borta och både vilda och tama bin hjälper till med pollineringen. Den örtrikedom som Capellagårdens trädgård i stort erbjuder gör det möjligt för ett myller av liv att här skapa sig ett hem.

Kryddträdgården
Capellagårdens gamla örtagård flyter ihop med trädgårdskaféts servering. En vilsam plats att slå sig ned på och blicka ut över den övriga trädgården.

Växtligheten i det här trädgårdsrummet består till största delen att av växter med ett medelhavsursprung och av dessa kommer många att vara kryddväxter. Växter som trivs på den soliga, torra och därmed ganska utsatta platsen.

Jorden och odlingen

Jorden i Capellagårdens odlingar är en sandjord. Sandjorden karaktäriseras av dess luftighet och höga vattengenomsläpplighet vilket gör sandjorden till en varm jord som värms upp tidigt på våren och är lätt att gräva i. Däremot binds väldigt lite vatten och näring kvar i en sandjord vilket i regel gör sandjorden näringsfattig och därmed inte så bördig. Fast jorden på Capellagården är oerhört god, ja faktum är att den är så god att den räknas som en av de bördigaste jordarna i världen. Hur kan det komma sig att en sandjord är en av de bördigaste odlingsjordarna i världen?

Hemligheten ligger i att odla jorden i stället för att odla växter, att värna om en levande jord. Tar vi hand om jorden kommer den i sin tur att producera åt oss. I sandjordens fall handlar det om att vi måste öka jordens näringshållande förmåga. Det görs bäst genom att ständigt ”mata” jordens mikroliv med organiskt material, som till exempel kompost eller stallgödsel. Svamparna och bakterierna som lever i jorden kommer då i sin tur att bryta ned materialet och omvandla det till stabila mullämnen. Mull klumpar gärna ihop sig och bildar så kallade aggregat där vatten och näring binds och hålls kvar i marken.

Därför kan vi säga att ju mer organiskt material vi tillför jorden desto högre blir aktiviteten hos jordens mikroliv och med ett livskraftigt mikroliv blir alltså jordens näringshållande förmåga bättre och bördigheten ökar.

Det som blir så unikt med den här jorden är att marken är så kalkrik. Kalk fungerar som ett slags lim som gör att mullaggregaten blir särskilt starka i sin sammansättning och kan därmed binda än mer näring till sig. Så med den långa traditionen av odling med biodynamisk och ekologisk inriktning som finns på platsen, i kombination med den kalkrika jorden, så kan vi börja ana varför en av världens allra bästa odlingsjordar finns i den lilla byn Vickleby på södra Öland.