Capellagårdens vänner

Välkommen som medlem i Capellagårdens Vänner. Du stödjer därigenom Capellagårdens framtid och utveckling. Föreningens motto är att skapa ett nätverk för alla intresserade av form, konst och hantverksupplevelser.
Enskilt medlemskap kostar 150 kronor, familj 250 kronor och företagsmedlemsskap 1500 kronor. Vi tar tacksamt också emot andra bidrag. Skolan kommer behöva mycket stöd under de närmaste åren. Betalning sker till bankgiro 467-6177. Ange namn, adress och mailadress.

Föreläsningar, våren 2018

Capellagårdens vänner inbjuder till föreläsningar under våren 2018. Först ut är Ulf Abel fil.dr, författare och konsthistoriker och tidigare verksam på Nationalmuseum, som berättar om målaren och formgivaren,

Arthur Percy Tisdag 13 mars kl 18.30, Bokhuset, Capellagården

Entré 100 kr inklusive kaffe och pratstund efter föreläsningen. 80 kr för dig som är medlem i Capellagårdens vänner. Välkommen!

Läs mer här >

Pierre Nestlog ”En resa genom vårt gröna kulturarv”
Onsdag 25 april klockan 18.30, Bokhuset, Capellagården

Pierre Nestlog är  utbildad landskapsingenjör som arbetat som trädgårdslärare, lektor och numer även som parkchef för Solliden. Med sin bas på Öland och med ett stort naturintresse har han ägnat sitt yrkesliv åt det gröna kulturarvet på olika sätt. Han har till exempel ett förflutet som trädgårdslärare på Capellagården. Han har också varit programansvarig lektor vid institutionen för Kulturvård och undervisat i trädgårdshantverk och landskapsvård på Göteborgs universitet. 

Entré 100 kr inklusive kaffe och pratstund efter föreläsningen. 80 kr för dig som är medlem i Capellagårdens vänner. Välkommen!

 

Utmärkelser till minne av Ann Nyström 

Den donation på 100 000 kr som Capellagårdens vänner fått av fru Brittmarie Thorner och fru Barbro Lokrantz används till att uppmärksamma både en elev och en annan person som under året gjort något speciellt för skolan Capellagården i Vickleby.
Mottagare av utmärkelserna beslutas och utdelas årligen av Capellagårdens vänners styrelse på skolavslutningen i juni. 

Läs mer om Ann Nyström.
 

Styrelse för Capellagårdens vänner

Ordförande:
Bodil Karsvall
cgvanner@capellagarden.se

Ledamöter:
Bodil Karsvall -ordförande
Johannes Lindgren
Andreas Flink
Erik  Michélsen
Maria Rutensköld
Emmi Roosling
Martin Arvidsson
Stina Lord
Linnea Gustavsson

Bodil Anjar -adjungerad
Hans Ahlin - ersättare
Mina Karami - elevrepresentant