Stiftelsen Capellagården

Huvudman för Capellagården är en ideell stiftelse. Stiftelsens styrelse består av:

Hans Ahlin, Stockholm, ordförande
070 – 58 93 800
hansoahlin@gmail.com

Bruno Linnér, Nybro, vice ordförande
Charles Puskaric, Stockholm, sekreterare
Peter Ekholm, Kalmar
Tom Hedqvist, Göteborg
Elisabeth Svalin Gunnarsson, Vaxholm
Carina Seth Andersson, Stockholm

I stiftelseurkunden har Carl Malmsten angett ändamålet med verksamheten:

”ställa hand och ande i skapande samverkan; att låta arbetet bäras av förtrolig samverkan mellan mästare och lärlingar, mellan skola och bygd; att låta naturen, gammal odling och nydaning smälta samman vid gestaltande av bruksting och miljö och sålunda förena beprövade värden med tidens krav på uttrycksfull äkthet.”