Ansökan till Trädgårdsutbildningen år 2025 publiceras senvåren 2024.  


Obs, informationen nedan är endast referens och gäller trädgårdsutbildningen 2024. Uppdaterad information gällande 2025 års utbildning publiceras under senvåren 2024.

Vi erbjuder ett praktiskt trädgårdskunnande som bas i vår utbildning samt all teori du behöver. En stor del av undervisningen sker utomhus i Capellagårdens trädgård och odlingar. Vi gör också studiebesök i trädgårdar, kulturmiljöer och odlingar. På Capellagården finns en ansvarig trädgårdslärare, avdelningslärare och i utbildningen medverkar även Capellagårdens trädgårdsmästare, personal i plantskolan som handledare samt gästlärare och föreläsare. Då utbildningen är förlagd till Capellagården har du också möjlighet att få inblick i de övriga hantverksutbildningarna vid skolan. Tillsammans med utbildningarna Möbelsnickeri, Textil, Keramik och Byggnadsvård utgör de en spännande mötesplats där projekt och tankar om samverkan föds. Capellagården har i över 30 år drivit trädgårdsutbildningar och här finns ett stort kontaktnät och erfarenhet att ta del av.

Ecological and creative
horticultural education, 1 year

Education Information:
Application deadline: 10 October 2023
Duration of education: One academic year (40 weeks)
Eligibility requirements: High school diploma or equivalent
Scheduled time per week on average: 35 clock hours, 25 of which are teacher-led.
Number of students: 18
Education leader: Matilda Lidberg
Form of education: Art and culture education

Courses:
Park maintenance and facility 12v
Horticulture 20v
Soil and plant nutrition 1v
Design, image and form 3v
Community and cooperation 1v
Own project work 3v

Objectives of the training:
After completing the education, the student must have knowledge of:

 • Gardening and the role of cultivation in relation to humans, sustainability, cycles and biological diversity.
 • The role and cultivation of the garden during different historical eras, as well as the role of the garden in today's society, literary and cultural.
 • The green hospitality industry, customer service and service.
 • The basics of botany and species knowledge, cultivated plants and their areas of use
 • Design, visual and design language and how artisanal expressions can be integrated into a garden environment. The shape and color scheme of the garden and plant composition.
 • Soil, plant nutrition and biological plant protection. Knowledge of soil improvement such as composting.
 • Construction techniques, maintenance and design of different types of park, garden, cultural and cultivation environments.
 • Horticulture with regard to organic production. Pruning methods in fruit and berry cultivation.

After completing the education, the student must have the skills to:

 • Plan and implement a project in the horticulture industry. Evaluate and develop a business idea.
 • Independently choose plant material, create and manage a garden environment.
 • Design and artistically design a garden environment.
 • Analyze soil types, plan for appropriate use of a site and soil improvement.
 • Create, manage and develop a garden environment. Professionally use and maintain machines, tools and tools.
 • Plan and design, prepare, cultivate and manage an organic horticulture that favors biological diversity. Harvest, preserve and refine the harvest.

After completing the education, the student must have the skills to:

 • Be able to work as a gardener in public or private horticulture, run an organic farm, run projects in the horticulture industry.
 • Sketch and present proposals for garden solutions and plant composition.
 • Use and improve the soil in an optimal way
 • Maintain and renew a garden environment with regard to garden history, tradition and new thinking.
 • Work artisanally and creatively with a commercial vegetable farm and small-scale food production. Create a KRAV certificate.

Other information

Language:
The main language of the education is Swedish.

Term times for the academic year 2024:
Spring term: 6 February–5 June
Summer term/internship: 24 June–9 Aug
Autumn term: 19 Aug–29 Nov
Self-study v8, Self-study v14, Summer vacation v24–25, Self-study v32, Summer vacation v33, Self-study v44

Student fee
VT- SEK 11,500 HT- SEK 11,500

Student fee 

HT- SEK 15,500 VT- SEK 15,500

The student fee is a fee that partly finances an education place. The fee covers, for example, costs for teacher time, workshop and operating costs and more.

If you are accepted, you are guaranteed your study place after payment of the student fee. The payment is binding and is not refunded in case of cancellation.

The education is CSN eligible and you can apply for additional cost loans for the student fee. Read more below Study at Capellagården.

Teacher:
Matilda Lidberg, gardener
Agnes ström, landscape architect
Erik Sparretun, gardener (supervisor)
Kristina Widell, nursery school (supervisor)
Eva Petersson, nursery school (supervisor)

In addition, invited guest teachers

Contact:
For questions about the content of the training, please contact the teachers in the horticulture department,
tradgard@capellagarden.se

For other questions, refer to Capellagården's office,
info@capellagarden.se
0485-361 32

A warm welcome with your application!

Educational plan garden
Capellagården garden on Instagram