Handbok för studerande

Välkommen till Capellagården

Vi är glada och stolta över att du har valt att studera på Capellagården och ser fram emot det här läsåret.

Det är mycket att hålla ordning på när du kommer till en ny skola med nya rutiner, verkstäder, tider, personal och studerande. Därför finns den här enkelt utformade handboken för studerande som tillsammans med information från dina lärare, Capellagårdens hemsida, veckobrev mm ger en viktig information som du behöver ha med dig.

Här i handboken har vi samlat rubrikerna i bokstavsordning. Vissa rubriker hänvisar till Capellagårdens hemsida. Det kan tyckas knöligt men det gör att samma information inte finns på två ställen och därför lättare kan hållas uppdaterad. Det här dokumentet finns i digital form på Google Drive och är på så vis också föränderligt och kan uppdateras under pågående läsår, vi gör vårt bästa för att informera om nyheter.

Adress och kontakt

Capellagården, Vickleby Bygata 25, 386 93 Färjestaden
Skolkansli info@capellagarden.se samt 0485-36132
Jourtelefon 072–314 85 80
Övriga kontakter, se Capellagårdens hemsida under rubriken Kontakt

Bokhuset, biblioteket och gemensamma lokaler

Bokhuset är skolans gemensamma samlingslokal där vi bland annat ses för morgonsamlingar.  Likaså går det bra att använda Ateljén under kvällar och helger om det ej är bokat, stäm av på expeditionen. Se Policyn för användning av Bokhuset och Ateljén utanför undervisningstiden.
Skolans bibliotek är öppet alla dagar och kvällar. Efter skoltid finns det möjlighet att träffas och umgås i Vingårdssalen.
Under varmare säsong går det fint att sitta i våra växthus. Vintertid rekommenderas ett gemensamt bastubad i skolans vedeldade bastustuga i Pensiontsbacken.

Besöksmålet Capellagården

Vid påsk öppnar Capellagården upp sin trädgårdsbutik och plantskola med hantverksmässigt uppdrivna plantor mm. Butiken är öppen fram till Skördefesten, som äger rum den sista helgen i september. Sommartid är Capellagården ett uppskattat besöksmål på södra Öland med en vacker trädgård, hantverksbutik, utställningar och trädgårdskafé samt Sivans Pub.
En aktiv vänförening, Capellagårdens vänner, välkomnar alla studerande, tidigare studerande och personer med intresse för verksamheten. Vänföreningen förvaltar ett stipendium och medfinansierar olika projekt på Capellagården. Lär mer om vän­föreningen på Capellagårdens hemsida,
www.capellagarden.se

Elevråd och matråd

Elevrådet är de studerandes forum för frågor som rör storgården och livet på Capellagården. Elevrådet består av två representanter från varje huvudutbildning. Elevrådet väljer sedan inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Elevrådet har möjlighet att bjuda in personal från skolan till sina möten.
Köket bjuder varje termin in till ett matråd för att fånga upp tankar och utveckla frågor som rör maten.

Felanmälan

Felanmälan i boende och allmänna lokaler lämnar du på särskild blankett i kopieringsrummet gör vår vaktmästare sitt bästa för att åtgärda problemet. 
Fel i verkstaden anmäler du till din lärare.

Fotografering

Det är inte tillåtet för besökare att fotografera i verkstäderna utan särskilt tillstånd. När Capellagården tar bilder i marknadsföringssyfte frågar vi alltid om lov av de som syns på bilden. Se även GDPR längre ner.

Frånvaro

Du ska anmäla frånvaro till din lärare. Hör dig för på din avdelning vad som gäller när du blir sjuk.

Försäkring

I och med att du antas till någon av skolans utbildningar blir du olycksfallsförsäkrad. Försäkringen gäller under terminstid, all tid på dygnet och även under färd till eller från skolan. Försäkringen gäller alla studerande på Capellagården. Den gäller ej besökare. Om du bor på skolan rekommenderar vi att du tecknar en hemförsäkring

GDPR

Fr o m 25 maj 2018 gäller EU:s förordning General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med GDPR är att stärka den enskildes rättigheter när det gäller personlig ­integritet. Stiftelsen Capellagården är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter registreras i Stiftelsen Capellagårdens administrativa system. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att Stiftelsen Capellagården ska kunna fullgöra sina kontraktsenliga förpliktelser mot dig som studerande samt enligt vid var tid gällande legala regelverk. På avdelningarna finns utförlig information om vad vi registrerar, lagringstid och dina rättigheter.

Gäster

Det går bra att ha gäster som bor över i det egna rummet; madrass finns att låna i Sörgårdens källare. Informera alltid dina grannar i boendet inför ett besök. Stannar gästen längre än en vecka tas en avgift ut på 50 kr/natt. Om det finns lediga rum i elevboenden går det bra att hyra in en gäst enstaka nätter till ett pris av 250 kr/natt. Man ansvarar då för att informera de övriga i huset samt städa rummet efter sin gäst. Som gäst är man välkommen att köpa måltider från Vingårdssalen. Tänk på att informera köket i god tid.

Husdjur

Husdjur är tillåtna endast i anvisade hus i boendet på Capellagården.
Det är inte tillåtet att ha husdjur i Capellagårdens verkstäder och allmänna utrymmen.
Undantag gäller certifierad assistans- eller ledarhund.

Internet

Wifi finns i verkstäder och i allmänna utrymmen, lösenordet är “cmalmsten”.  I Majagården finns ett lokalt nätverk. Det finns inget tillgängligt nätverk i elevboenden.

Jourtelefon

Skolan har en jourtelefon utanför skoltid, ring den om ditt ärende inte kan vänta till nästa dag, 072-3148580

Kansli

På kansliet får du svar på det mesta kring praktiska frågor, intyg, fakturor, mm. Här kan du kopiera, hämta post och köpa frimärken. Kansliet är öppet för ärenden måndag till torsdag 09.30-10.30. Det går alltid bra att skicka mejl till info@capellagarden.se

Kommunikationer

Vid Vickleby vägskäl stannar bussarna Kalmar- Mörbylånga. Tidtabell finns på www.klt.se eller på appen KLT.Från hållplatsen är det 1,5 km till Capellagården.

Kortkurser och sommarkurser

Under sommaren erbjuder vi en- och två veckors kurser inom keramik, byggnadsvård möbel, textil och trädgård. Vi har också helg- eller kortkurser under övriga året.
Kulturinkubatorn Kreativa Öland
Capellagården, Ölands folkhögskola, Borgholms kommun och Mörbylånga kommun driver tillsammans en kulturinkubator, för blivande företagare inom kulturella och kreativa yrken. Kreativa Öland har sin verksamhet på måndagar i Bokhuset på Capellagården.

Krishantering

Se skolans handlingsplan för akuta händelser.

Kvalitetssäkring av våra utbildningar

Skolan står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan för tx, ke, trä samt trädgård, för byggnadsvård står utbildning under Ölands folkhögskolas tillsyn.
Skolan har en ledningsgrupp för våra fem heltidsutbildningar där det systematiska kvalitetsarbetet är i fokus. Gruppen träffas minst fyra gånger per läsår och består av rektor, representant från styrelsen, utbildningsledare samt studerande från varje heltidsutbildning.

Alla studerande har personliga samtal med sina avdelningslärare minst en gång per termin. Fokus är på den studerandes individuella utveckling och konstnärliga processer. Vid redovisningar eller utställningsarbete genomförs även samtal och uppföljningar med inbjudna gäster, verksamma inom respektive ämnesområde
Vi utvärderar skriftligt varje termin samt alla längre kurser. 
Se även respektive utbildningsplan samt kursplaner.

Kök

Köket är KRAV-märkt. (Under säsong använder köket grönsaker från de egna odlingarna). Varje skoldag serveras frukost, lunch och kvällsmat.
Det är obligatoriskt för studerande som bor på skolan att äta på skolan. Du som bor utanför skolan är välkommen att äta på skolan om du önskar. Vi tillämpar ett kupongsystem. Aktuella matpriser och kuponger för detta finns på expeditionen.

Leva och bo

Se Capellagårdens hemsida under rubriken ”Leva och bo”. I Boendebilagan till ditt kontrakt finns samlad information om allt som berör boende.

Malmsten – Siv och Carl

Stiftelsen Capellagården startades 1960 av makarna Carl och Siv Malmsten med visionen ”En skola för gestaltande arbete”. Det finns mycket att läsa om skolans grundare i biblioteket och på vår hemsida.

Morgonsamlingar

Morgonsamlingar är en del av Capellagårdens pedagogik och ett sätt att skapa samverkan över alla utbildningar och att delge varandra upplevelser och kunskaper över gränserna. Schemalagda morgonsamlingar måndag, onsdag och fredag. Morgonsamlingarna startar klockan 08.30 och syftet är att ge och skapa;
Inspiration
Utveckling
Utbildning
Information
Inkludering
Storgården
Utbyte och insyn i de olika avdelningarnas uppgifter och innehåll

Rökning

Rökning är endast tillåten på vissa platser utomhus. På skolområdet är rökning tillåten intill vedugnen på keramikgården och under terminerna vid muren intill växthuset norr om köket (ej när kafeét är öppet). Plocka upp fimpar efter dig. I anslutning till boendet är rökning endast tillåten utomhus och då en bit ifrån entrén.

Parkering

Capellagården har tre parkeringar. Stora parkeringen nordväst om skolan är för alla, inkl besökare, parkeringen i Pensionatsbacken för studerande och personal och parkeringen söder om skolan är personalparkering.

Personal och kontakt

Se Capellagårdens hemsida under rubriken Kontakt

Policy

Skolan har policys för:
Miljö
Droger
Fester
Arbetsmiljö
Arbete i verkstäder och trädgård utanför undervisningstid
Skolans buss
Övriga viktiga dokument:
Handlingsplan vid akuta händelser
Likabehandlingsplan
Boendebilaga

Psykolog och stöd

Capellagårdens kurator/psykolog under läsåret 2023-24 är Linda Sibbmark, baserad i Kalmar.
Linda kontaktas genom att mejla till psykolog@capellagarden.se
Träffar sker både på svenska ( i nödfall på engelska)
Max 3 tillfällen per studerande och läsår.
Det går också bra att kontakta vårdcentralen om du är skriven på Capelalgården.
Vid akut tillstånd ring psykakuten i Kalmar 0480-817 70

Sociala medier och hemsida

Följ gärna Capellagården på nedanstående adresser.
www.facebook.com/capellagarden
www.instagram.com/capellagarden
Linkedin Capellagården
www.capellagarden.se

Språk

Capellagården bedriver utbildning på svenska. 
Då vi har fördelen att andra nationaliteter ändå söker till oss, anpassar vi oss så mycket det går för att alla ska vara inkluderade och förstå.  Om tex morgonsamlingen är på svenska försöker den som håller i den att be någon som är villig att översätta för de som behöver det.

Studietillhörighet

Myndigheten för Yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för Capellagårdens utbildningar. Utbildningar Trädgård, Möbel, Textil och Keramik klassificeras som Konst och Kulturutbildningar.
www.myh.se
 www.konstkulturutbildning.se
Byggnadsvårdsutbildningen är förlagd på Capellagården och har Ölands Folkhögskola som huvudman och samarbete med Ölands museum Himmelsberga.

Studieuppehåll och studieavbrott

Med studieuppehåll avses när du som studerande tar ett tidsbegränsat uppehåll från dina studier och har för avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen. Skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som Capellagården bedömer som synnerliga skäl.
För beviljat studieuppehåll måste du som studerande lämna en skriftlig ansökan till huvudlärare samt ange skäl till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla.
Studieavbrott måste anmälas skriftligt.

Studiestöd och studieförsäkran

Du som studerande som har studiestöd beviljat behöver be skolan om en studieförsäkran för att ditt studiemedel ska utbetalas. Studieförsäkran kan skrivas ut inloggad på CSN Mina sidor. Därefter ska den signeras av personal på skolexpeditionen och skickas åter till CSN via brev eller digitalt via formulär på hemsidan.
CSN kvoterna är följande
Textil 1 – gymnasiala studier
Textil 2 – eftergymnasiala studier
Möbel 1 – gymnasiala studier
Möbel 2-3 – eftergymnasiala studier
Keramik 1 – gymnasiala studier
Keramik 2 – eftergymnasiala studier
Trädgård – eftergymnasiala studier
Byggnadsvård – gymnasiala studier
(Huvudman Ölands Folkhögskola)
www.csn.se

Styrelse och rektor

Capellagården drivs av en ideell stiftelse.
Stiftelsens styrelse består av:
Kent Johansson (styrelsens ordförande)
Hans Ahlin
Svante Öqvist
Peter Ekholm
Elisabeth Svalin Gunnarsson
Carina Seth Andersson
Rektor:
Camilla Bäckman Pontèn

Stöd och kurator 
Är du i behov av stöd för att hantera studier och självledarskap. Då är du varmt välkommen till Ölands Folkhögskola onsdagar från och med den 6 september kl.15.00 där håller kuratorn Caroline i en grupp som utgår från en process som heter Skills. 
Mejla Caroline på caroline.jv@olandsfolkhogskola.se

Säkerhet i verkstäder och trädgård

Varje huvudutbildning har säkerhetsföreskrifter för arbetsskydd i verkstäderna och trädgården. Det är viktigt att du tar del av dem och vet vad som gäller angående tider i verkstaden, användande av maskiner och annan utrustning, kemikalier m.m. För helg- och kvällsarbeten gäller särskild policy.

Utställningar och evenemang

Skolan deltar i flera olika sammanhang med program, utställningar mm, och några är speciella och återkommer varje år. Konstnatten/Skördefesten är en stor händelse på Öland och inträffar alltid sista helgen i september. Capellagårdens har en årlig uppskattad Sommarutställning där studerande på Textil, Keramik och Möbel erbjuds att ställa ut under hela sommarsäsongen. Byggnadsvård visar upp genomförda projekt och Trädgård sina gestaltade odlingslotter. Skolan är också aktiv på festivalen Öland Roots och på Möbelmässan i Stockholm.

Trädgården och odlingarna

Capellagårdens trädgård är en plats för inspiration och återhämtning. Trädgården är även tillgänglig för bybor och besökare.

Utbildningar

Skolan erbjuder idag helårsutbildningar inom keramik, trädgård, möbel, textil och byggnadsvård.

Utbildningsbevis

Efter godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis som dokumenterar att du har genomfört utbildningen. Konst- och kulturutbildningar inom Myndigheten för Yrkeshögskolan ges betyget godkänd eller icke godkänd på de olika kurserna.

Utskrifter

Kopieringsmaskin finns i anslutning till kansliet. I kopieringsrummet finns också en manual för utskrift. Kontakta Johan om du har problem. Utskrifter som berör din utbildning är kostnadsfria. Privata utskrifter betalar du inne på kansliet
Välkommen, vi hoppas att du ska trivas!