Kulturinkubatorn Kreativa Öland

 

För många kulturskapare, hantverkare, konsthantverkare, konstnärer innebär det yrkesverksamma livet att en genomför sitt arbete inom ramen för ett eget företag. Kulturinkubatorn Kreativa Öland är ett stöd till kulturskapare på Öland som vill utveckla sin verksamhet utifrån en konstnärlig företagslogik.

De verksamheter som blir antagna till Kulturinkubatorn träffas en dag i veckan för att strategiskt arbeta med sin verksamhet, med start i september och avslutning i maj. Teman som tas upp under programmet är den skapande kärnan i verksamheten, undersöka behållningen i sitt hantverk och konstnärskap, kommunikation, beställare, uppdragsgivare och kunder. Vidare innehåller programmet struktur mellan företagsrollens olika hattar, den bredare försörjningspalleten, värdebaserad och passionsdriven ekonomi, ekonomiarbete, det kollegiala sammanhanget och kreativa processer. Programmet är utarbetat för att möta de utmaningar yrkesverksamma kulturskapare ställs inför i sin vardag. Det kollegiala lärandet finns med som en röd tråd under hela året.

Kulturinkubatorn Kreativa Öland etablerades 2017 som en del av Mörbylånga kommuns kulturstrategi och drivs av Capellagården och Ölands Folkhögskola. Sedan 2020 ingår även Borgholms kommun. Läs mer om Kulturinkubatorn på hemsidan www.kreativaöland.se, ansökningsperioden är öppen från 1 april till 1 juni.