”En studie i grönt”

Vi har fått ett välkommet tillskott till våra sommarkurser 2022. Kurstitel är ”En studie i grönt” – att slöjda hållbart och permakultur med Niclas Hallberg som kursledare. Niclas är frilansande slöjdare, konstnär och permakulturdesigner, med inriktning på hållbart skapande och ett liv som lämnar så få avtryck som möjligt på vår jord.

Plats: Capellagården
Tid: 17-23 juli
Kursavgift: 4400 kr

Kursen fokuserar på hur vi med lokala trämaterial och ett fåtal skärande verktyg kan tillverka bruksföremål som vi har behov av i vardagslivet, med inriktningen trädgård och hem. Vi lär oss om vilka träslag som används till vad för att ta vara på dess egenskaper, vilka verktyg som används, dess skötsel samt enkla sammanfogningar. Det kan handla om mindre föremål, och även stegar, räfsor, pallar. Kursen handlar också om hur vi för samman det kreativa skapandet med permakulturens etiker och designverktyg för att förstå kunskapen om det hållbara livet på alla plan.

 

Läs mer om kursen här >
Anmäl dig till kursen här (webbformulär) >