Hämta fler

Nytt projekt: Skapande kärnan

 


Skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar 

Metoder och processer för yrkesverksamma kulturskapare, konstnärer och hantverkare som vill utveckla sin verksamhet.  

Tillsammans med Artifex och Transit Kulturinkubator driver Capellagården projektet "Skapandekärnan i kulturella & kreativa näringar". Tillsammans ska vi lyfta och utveckla relevanta metoder och insatser som stärker den yrkesverksamma kulturskaparen, konstnären och hantverkaren i sitt företagande, utifrån sina behov.  

Projektet pågår till 2023 med finansiering från Region Kalmar och kommer arbeta med att stärka den skapande kärnan inom den snabbt växande kulturella och kreativa näringen. 

Olof arbetar i projektet och är verksamhetsledare för den kulturella inkubatorn Kreativa Öland som Capellagården driver tillsammans med Ölands Folkhögskola. Han lyfter fram den intressanta dynamiken och breda erfarenheten i projektet genom samarbetet med Transit Kulturinkubator, som huserar i Konstfacks lokaler i Stockholm och Artifex, som samlar Stenebyskolan, HDK Valand Steneby, Dacapo Mariestad och Tibro Hantverksakademi. 

Uppstartsfas
Verksamheten är i sin uppstartsfas och precis som namnet avslöjar lyfter projektet fram den ”skapande kärnan i kulturella & kreativa näringar”. Olof berättar: 

”Vi som arbetar stödgivande gentemot de yrkesverksamma kulturskaparna, konstnären och hantverkarna behöver vara lyhörda och anpassa våra verksamheter utifrån utövarnas vardag. Många av utövarna är soloföretagare inom gigekonomin. De verkar inom ett område som har egna efterfrågemekanismer, där sambandet mellan nedlagd tid och inkomst inte följer övriga marknaders logik. Att vi samverkar och förstår de strukturella utmaningar kulturskaparna, konstnärerna och hantverkarna verkar inom är avgörande för att vi ska kunna ge ett relevant stöd och förbättra villkoren. Att projektet även kommer ha en följeforskare kopplat till sig tillför den evidens som fältet tidigare saknat.” 

Följ projektets resa, dess resultat och kommande metodik som riktar sig direkt till dig som kulturskapare, konstnär och hantverkare genom att anmäla dig till nyhetsbrevet.   

Anmäl dig till nyhetsbrevet: https://mailchi.mp/54505f48a9ce/skapande-karnan-i-kkn 

Kontakt
Olof Svensson 
olof.svensson@capellagarden.se

Publicerad: 2021-02-10 16:08