Hämta fler

Utmärkelse till Capellagården


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som sedan 1845 arbetar för att stimulera designutvecklingen. Föreningens 13 regionalföreningar korar för åttonde året i rad sina Formbärare över hela landet för att manifestera designens kraft. Capellagården fick den 6 oktober utmärkelsen Årets Formbärare 2020 från Svensk Form Småland. 

Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen!

Motivering:
Capellagården har verkat i 60 år, hela tiden med hantverket och handens görande i centrum. Med material, teknik, hantverk och form i fokus, men också platsens självklara roll för helheten. Skolan bottnar i Carl Malmstens tradition och tankegångar med inspiration från det gamla bondesamhällets sätt att leva i arbetsgemenskap och självhushållning. Begrepp som idag är mera aktuella än någonsin i arbetet för ett hållbart samhälle. Tillgång till verkstäder och gedigen lärarkompetens inom respektive fack tillsammans med det praktiska görandet och handens upprepning ger eleverna en god hantverksgrund och materialkännedom som bas i deras skapande. En kompetens som ger dem både trygghet och frihet i deras vidare utövande. Det lokala och det globala paras genom internationella elever och gästföreläsare från när och fjärran. Genom sommarkurserna kan den intresserade allmänheten få del av skolans lärmiljö. Under sommarhalvåret är skolan också en länk i den öländska besöksnäringen med utställningar, tillgång till strövtåg i prunkande trädgårdsrum, plantskola och trädgårdsbutik, och sedan några år också ett trädgårdscafé i skolans anda.Skolan lever i traditionen och förhåller sig till samtiden i en god hållbar förening.

Läs mer här https://svenskform.se/regionalforeningar/arets-formbarare-3/arets-formbarare-2020/
 

 

 

 

Publicerad: 2020-10-07 15:14