Hämta fler


Partners och sponsring

Vill du samarbeta med oss och associeras med en verksamhet som prioriterar unga människors yrkesutveckling och kunna få en exklusiv upplevelse genom besök på Capellagården? Kontakta vår vd och rektor Bodil Anjar.

Offentliga anslagsgivare
Region Kalmar län - Mörbylånga kommun - Riksantikvarieämbetet

Fonder, stipendier och donatorer
Barbro Osher Pro Suecia Foundation – Hantverksstiftelsen - Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä - Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minne – Kjell och Märta Beijers Stiftelse – Sweden Green House - Ölandsklubben i Stockholm – Bengt Julins Stiftelse – Kungliga Patriotiska Sällskapet – Sparbanksstiftelsen Öland - Capellagårdens Vänner – Nämnden för hemslöjdsfrågor

Samarbetspartners
Nelson Garden - Kalmar Energi – Ljungbyholms Bygg och Smide – Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå – Sydostbrand – Ölands Bank –  Hammarstedts kyl och inneklimat - Stolab - Kalmar VVS - Redovisningskonsulterna i Kalmar