Hej! Nu har sista ansökningsdatum passerat för sommarens kurser. Välkommen tillbaka i slutet av året då sommarkursprogrammet för 2020 börjar ta form. Som referens ligger info om 2019 års kurser kvar här nedan.Ansökan och antagning


Antagningsförfarandet
Ansökningsperioden är mellan den 17 december 2018 - 14 mars 2019. Vi tar emot alla ansökningar under denna period, det är alltså inte först till kvarn som gäller. Efter 14 mars går vi igenom alla ansökningar till varje kurs. Antagningsförfarandet går till enligt följande

Vid färre sökande än totalt antal kursplatser: alla sökande blir antagna
Vid fler sökande än totalt antal kursplatser: kursledaren gör ett urval enligt
kriterielista.

I ansökningsformuläret ber vi därför att man ska fylla i bl.a. nuvarande sysselsättning och motivation som kursledaren behöver ta hänsyn till vid antagning och urval. 

Viktiga datum
Sista ansökan:                                                   14 mars
Besked om antagning skickas ut senast:           28 mars
Bekräftelse på deltagande senast:                       9 april
Avgift för kurs, kost och logi oss tillhanda:          30 april

Antagningsbesked och all information skickas ut via e-mail. Alla avgifter betalas in till Bankgiro: 5975-7559. Vid utebliven betalning ställs platsen till förfogande för andra sökande. Återbetalning görs endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

Språk
Undervisningsspråket på våra kurser är svenska. Under den internationella kursperioden dominerar dock engelska som undervisningsspråk. Sammanfattningar på engelska kan förekomma även på övriga kurser.

Kursstart och kursavslutning
Vid kursstartsdagen kan du komma till Capellagården från kl. 15.00. Kursen pågår sedan till avslutningsdagen kl. 11.00. Andra tider kan förekomma på kortkurserna. Under kurstiden har du tillgång till verkstäderna. Helg (tvåveckorskurs) och kvällar är handledare ej närvarande. Eftersom kurserna avlöser varandra är det viktigt att tiderna hålls och att städning fungerar. Detaljerade tider och program för respektive kurs skickas ut under maj månad.

Förändringar kan förekomma