Hämta fler

 

 
Stiftelsen Capellagården


Huvudman för Capellagården är en ideell stiftelse. Stiftelsens styrelse består av:

Kent Johansson, Mörbylånga (ordf)
0705-370340

Elisabeth Svalin Gunnarsson, Vaxholm
Carina Seth Andersson, Stockholm
Svante Öquist, Stockholm
Peter Ekholm, Kalmar
Bruno Linnér, Nybro
Hans Ahlin, Stockholm

I stiftelseurkunden har Carl Malmsten angett ändamålet med verksamheten:

”ställa hand och ande i skapande samverkan; att låta arbetet bäras av förtrolig samverkan mellan mästare och lärlingar, mellan skola och bygd; att låta naturen, gammal odling och nydaning smälta samman vid gestaltande av bruksting och miljö och sålunda förena beprövade värden med tidens krav på uttrycksfull äkthet.”