Studiestöd

Som svensk medborgare och som studerande vid Capellagården är du berättigad till statligt studiestöd via CSN. Du kan också söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften (gällande Keramik, Textil och Möbel år 1). Studiestödet är uppdelat i olika kvoter för gymnasie och eftergymnasiala studier. Gällande första året på Keramik, Möbel och Textil samt Trädgård utgår studiestöd från gymnasiekvoten medan för andra året samt på utbildningar Möbel 2 ges studiestöd på eftergymnasial nivå. Om du är osäker på hur många terminers studiestöd du har förbrukat skall du kontakta CSN för besked. 

http;//www.csn.se/ 

Studietillhörighet

Myndigheten för Yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för Capellagårdens utbildningar. Utbildningar Möbel, Textil och Keramik klassificeras som Konst och Kulturutbildningar fr.o.m höstterminen 2020. Fr.o.m. 2021 gäller detta även Trädgård.

http://www.myh.se
http://www.konstkulturutbildning.se

Stipendier

För annan finansiering av studierna finns också möjligheten att söka stipendier och fondmedel från din hemkommun och från nationella bidrags- och stipendiefonder. För studerande på Capellagården finns möjlighet att söka stipendie från exempelvis Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minne.

http://www.stipendier.se/
http://carlmalmsten.se/