Textil Salong

Capellagårdens vänner bjuder in till en Textil Salong. Med anledning av att Capellagården firar 60 år vill vi manifestera spännvidden på det textila materialet genom att fylla Norrlängan med textila verk. 

Curator för utställningen är Birgitta Nordström.

Norrlängan, Capellagården. 
Öppet: 12-13/9, 19-20/9 och 24-27/9, kl 10-16.


Utställare: Magdalena Perers, Nao Saito, Cecilia Wirell, Helena Bratt, Ylva Foglert, Shoko Matsumoto, Berit Grybäck, Lena Nergårdh, Yumi Arai, Malin Signahl, Naoko Okada, Linda Zetterman, Gunilla Pantzar, Klara Albertsson, Estelle Bourdet, Kicken Ericson, Stina Dahlberg Oskarsson, Henny von Schantz, Helén Markow, Eva Ida Ekström, Liselott Malmsten, Miho Tarui, Gabrielle Weststeyn