Hämta fler

Keramik

Utbildningen utgår från ett konstnärligt och hantverksmässigt förhållningssätt till det keramiska materialet. Undervisningen är upplagd kring kortare teoretiska och praktiska övningar som sedan utvecklas till längre projekt. Du kan arbeta med ...

Möbel

Utbildningen utgår från dina personliga förutsättningar och mål samt den svenska möbel-hantverkstraditionen. Från denna grund vidareutvecklar vi och anpassar konstruktion, funktion och material till de krav som ...

Textil

Utbildningen utgår från ett hantverksmässigt och konstnärligt förhållningssätt till det textila materialet och har sin grund i en genuin svensk hantverkstradition. Det praktiska arbetet kompletteras med teoretiska uppgifter ...

Trädgård

Kursen är en grundläggande trädgårdsutbildning och löper från februari till slutet av november. Det är en bred grundutbildning som tar avstamp i odlandet. Den teoretiska undervisningen är tydligt knuten till de praktiska momenten i trädgården. Större delen ...

Byggnadsvård

Du kommer under ett år att praktiskt och teoretiskt få kunskaper och färdigheter inom olika tekniker och material. Pedagogiken kommer utgå från ”lärande genom görande” och du kommer samla många erfarenheter genom olika projekt ...