Hämta fler

 

Ansökan huvudutbildningar

 

Sista ansökningsdag till läsåret 2022-23 är 1 april 2022. Länk till ansökningformuläret hittar du längst ner på denna sida.


Din ansökan ska innehålla följande:

  • Personligt brev (skrivs direkt i ansökan, max 400 ord)
  • Kortfattat CV från utbildningar och arbete (skrivs direkt i ansökan)
  • Slutbetyg gymnasiet och valda intyg från studier och arbete (pdf)
  • Personbevis från Skatteverket (pdf)
  • Bild av dig själv, likt passfoto (jpg, pdf)


För utbildningarna i textil, keramik och möbel gäller även nedanstående:

  • Arbetsprover/portfolio (max fem A3 sidor, pdf). Portfolion kan innehålla skisser, målningar, foton på tredimensionella arbeten/objekt etc. 
  • Speciell arbetsuppgift 2022 (pdf)


Samtliga dokument ska vara i PDF format. Uppladdningen är begränsad till en fil på max 16 MB per fråga. Det betyder att du kan behöva sammanfoga dina pdf dokument till en fil. Både konvertering till pdf och sammanfogning av pdf kan göras på webben.

Förslag på webbadresser;
Konvertera till PDF: https://www.freepdfconvert.com/sv
Sammanfoga PDF: https://tools.pdf24.org/sv/merge-pdf

 

Speciell arbetsuppgift 2022


”Självporträtt av pasta”

Uppgiften är densamma för utbildningarna, Textil - Keramik - Möbel och är en del i din ansökan som syftar till att vi får en bredare bild av din kreativitet.

Du ska skapa ett självporträtt av valfri pastasort. Bortsett från att vi har bestämt materialet har du helt fria händer att gestalta självporträttet, det kan vara ett realistiskt porträtt eller en fantasifull tolkning av dig själv.

Uppgiften är densamma för alla utbildningarna, Textil – Keramik – Möbel och är en del i din ansökan som syftar till att vi får en bredare bild av din kreativitet.

Material:
Pasta ska vara det huvudsakliga materialet men om du måste får du använda material som lim, ståltråd eller kartong för att montera ditt självporträtt. Du ska inte färglägga materialen. Utmana dig genom att vara kreativ inom begränsade ramar.

Storlek:
Max 1 x 1 x 1 m, minst 20 x 20 x 20 cm

Redovisning:
Presentera ditt porträtt och process med 3 foton samt en kortare skriftlig beskrivning.
Spara uppgiften i en fil (A3 i pdf format) märk: Specialuppgift 2022 + ditt namn

Behandling av ansökan
När du skickat in din ansökan görs en samlad bedömning av din ansökan utifrån Myndigheten för Yrkeshögskolans kriterier för Konst och Kulturutbildningar. Efter ett första urval kallas sökande till intervju. Dessa intervjuer sker i maj månad (fysiskt eller via videosamtal). Meddelande om antagning eller eventuell reservplats skickas ut till samtliga sökande kring månadsskiftet maj/juni.


Ansökan till Capellagårdens utbildningar i textil, keramik och möbel >
Ansökan till Capellagårdens utbildning i byggnadsvård >

Capellagårdens trädgårdsutbildning 2023 har ansökan till hösten 2022

Tack för din ansökan!