Byggnadsvårdsutbildningen på Capellagården drivs i samarbete mellan Ölands Folkhögskola, Capellagården och Himmelsberga Ölands museum. Utbildningen klassas som en folkhögskoleutbildning i eftergymnasiala studier och syftar till att ge dig en bred insyn och kännedom om Byggnadsvårdens olika professioner.

Att utveckla ditt hantverkskunnande som byggnadsvårdare är centralt i utbildningen. Kurserna kommer belysa traditionella material och metoder, maskinkunskap, samt frågor som rör hållbarhet, kultur- och arkitekturhistoriska samt byggnadsantikvariska aspekter. Genom möten med yrkesutövare och i kursmoment belyser vi även eget företagande och byggekonomi. Utbildningen ger dig en plattform att stå på oavsett om du önskar att få en bred grund inför vidare studier, ta ett kliv ut i yrkeslivet eller bredda dina kunskaper utifrån tidigare profession. På Capellagården finns en ansvarig lärare i Byggnadsvård och i utbildningen medverkar även byggnadsvårdslärare, gästlärare och föreläsare.

På utbildningen i Byggnadsvård:

  • sker undervisning i en grupp om 14 studerande.
  • är större delen av utbildningen är praktisk arbete på faktiska objekt.
  • gör vi studiebesök och studieresor för att vidga perspektiv och kunnande.
  • bjuder vi in gästlärare och föreläsare för fördjupning i olika ämnen och professioner.

Kurser:

Den pedagogiska tanken tar sig an byggnaden genom att under hösten gå igenom husets yttre skal och stomme. När vintern kommer går vi in i värmen och arbetar med husets inre delar för att till våren återigen gå ut och titta på husets placering, trädgård och omgärdning. Fokus i kurserna varierar från år till år beroende på vilka byggnader vi kan erhålla som studieobjekt.

Arkitektur-/ bebyggelsehistoria
Byggnadstekniker: Hantverk och metoder
Stilhistoria: Influenser, nationella/regionala/lokala traditioner
Bebyggelse: Samhällen, byar, byggnader
Kulturhistoriska värden
Trädgårdshistoria – landskapet och gården.

Trä – konstruktion och snickerier
Stomme och konstruktion
Exteriöra snickerier
Interiöra snickerier
Omgärden och grindar
Restaurering, renovering och nytillverkning
Material, verktyg, tekniker
Profilhyvling – profiler och listverk
Stilhistoria, datering
Virkeskunskap – från skog till virke

Tak, fasad
Material och tekniker
Lokala utföranden och traditioner

Målning och färg
Stil och tid
Tillverka egen färg – linoljefärg, äggoljetempera, slamfärg mm
Målerimetoder, underlag och färgens egenskaper
Färgborttagning
Inre ytskick vägg: Tapetsering, pappspänning, lumppapp mm

Lera och Murning
Lera – slamma, klina, bygga
Murar och gärden
Murning och putstekniker
Eldstäder 

Antikvariska aspekter och byggjuridik
Undersökningsmetodik
Dokumentation
Lagstiftning
Byggekonomi och hållbarhet
Eget företagande

Övrig information

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 21 lärarledda.
Antal studerande: 12
Utbildningsledare: Victoria Brännström
Utbildningsform: Folkhögskoleutbildning

Terminsdatum
Hösterminen: 2023-08-21 till 2023-12-22 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2024-01-08 till 2024-06-07 (22 veckor, heltid)

Serviceavgift
850kr/månad vilket täcker kostnader för material/förbrukningsmaterial i undervisning, maskiner, verktyg och resor. Faktureras månadsvis.

Ansökan
Fyll i ansökningsformuläret som bland annat innehåller ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen och vad du har för planer efter utbildningen.

Kontakt
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta
Victoria Brännström, victoria.brannstrom@capellagarden.se
Camilla Pontén rektor@capellagarden.se 070 3613267

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Camilla Pontén, Rektor Capellagården
Victoria Brännström, Utbildningsledare Capellagården
Åke Holm, Rektor Ölands Folkhögskola
Julius Sääf, Verksamhetschef Himmelsberga /Ölands Museum

 


 

Läs här om ansökan till utbildningarna 2022-23
Capellagården byggnadsvård på instagram