Keramik

Utbildningen utgår från ett konstnärligt och hantverksmässigt förhållningssätt till det keramiska materialet. Undervisningen är upplagd kring kortare teoretiska och praktiska övningar som sedan utvecklas till längre projekt. Du kan arbeta med flertalet keramiska material, alltifrån lergods och stengods till porslin. Vi lägger stor vikt vid samtaletoch fokuserar på personlig utveckling. För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt måste du ta ansvar och egna initiativ. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd för en utveckling mot din yrkesverksamhet som keramiker.

På keramikavdelningen

  • kan du, beroende på förkunskaper, söka antingen till Keramik 1 el. Keramik 2.
  • får du personlig handledning i en grupp om högst 18 studerande.
  • får du tillgång till lokaler och utrustning också på kvällstid och helger.
  • har du en egen arbetsplats med drejskiva, arbetsbänk och förvaringshyllor.
  • får du tillgång till nybyggda lokaler med verkstäder, samlingsrum, glasyrberedningsrum med specialutrustning, samt ugnrum med el och gas. Vi har även en utebrännplats under tak med vedugnar.

 

Keramik 1

Första året består i stora delar av grundläggande tekniska och teoretiska kurser med syfte att ge den studerande de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta självständigt med olika uttryck. Utbildningen innehåller även kortare perioder med projektarbeten, vilket ställer krav på självständighet och motivation. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet eller studier vid högskola.

Den välutrustade verkstaden samt en bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det keramiska fältet.
 

Keramik 2

Påbyggnadsåret består i stora delar av projektarbeten med personligt utförd planering och individuell handledning. Undervisningens karaktär ställer stora krav på självständighet och motivation, då den studerande är fri i sitt val av projekt, och arbetet i verkstaden utgår ifrån personligt engagemang och intresse. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet som keramiker eller för vidare studier på högskola. Utbildningen erbjuder stor frihet i valet av fördjupningsprojekt.

Den välutrustade verkstaden samt bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det keramiska fältet.

 

Om Bild och Form

Capellagårdens hantverksutbildning med konstnärlig inriktning innebär att samtliga huvudutbildningar utom den ekologiska trädgårdsutbildningen har schemalagd tid för teckning, målning och kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar där hänsyn tas till individuella behov och förutsättningar. Teckningen och målningen är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret för att underlätta koncentration och kontinuitet.

Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.

Två skulpturveckor utöver kursen i målning/teckning ingår för de studerande i keramikutbildningen. En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande.

Utbildningsinformation Keramik 2020/21 (pdf)

Obs: Korrekta terminsdatum
Hösterminen: 2020-08-17 till 2020-12-18 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2021-01-11 till 2021-06-11 (22 veckor, heltid)

 

Ansökan 2020/21

Läs om ansökan och antagning här (pdf)
Ansökningsformulär hittar du här.

Frågor kring ansökan och antagning, kontakta expedition, tel 0485-361 32 eller e-mail info@capellagarden.se