Möbel

Utbildningen utgår från dina personliga förutsättningar och mål samt den svenska möbel-och hantverkstraditionen. Från denna grund vidareutvecklar vi och anpassar konstruktion, funktion och material till de krav som dagens samhälle ställer. Det avslutande påbyggnadsåret är projektrelaterat och starkt ämnesfördjupande. Utbildningen avslutas med dokumentation och redovisning inför en extern opponentgrupp. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd att gå ut i yrkeslivet som möbelhantverkare och har också en god grund för vidare studier inom formgivning och produktutveckling. 

På Möbel

 • kan du, beroende på förkunskaper, söka antingen till Möbel 1 eller Möbel 2
 • får du en personlig handledning i en grupp om högst 18 studerande.
 • är ca 80% av tiden verkstadsförlagd.
 • har du som studerande möjlighet till internationellt utbyte med Redwood College i USA och Toyama Universitet i Japan.
 • har du som studerande tillgång till Carl Malmstens ritningsarkiv på Capellagården.
   

Möbel 1, ett år
Utbildningen är under första året inriktad på en hantverksmässig tillverkning av möbler. Du lär dig att använda förekommande handverktyg och arbetar med grundläggande konstruktioner och sammansättningar. Du formger produkter med ett personligt uttryck. 

Du får också insikter kring bl a:

 • Skiss- och ritteknik
 • Modell- och prototyptillverkning
 • Träslagens struktur och egenskaper
 • Olika typer av ytbehandling
 • Möbelhistoria


Möbel 2, två år

Målet är att vidareutveckla din känsla för möblers fysiska uppbyggnad och estetiska värden samt att ställa dessa i relation till skilda rumsliga miljöer. Första påbyggnadsåret präglas av ett kvalificerat möbelsnickeri med övningar i projektering, skissarbete, modell- och prototypbygge samt rit- och presentationsteknik. Bild och form ges en starkare individuell prägel. Du får också en inblick i historisk och nutida möbelkonst.

Det första påbyggnadsåret planläggs med lärare, det andra påbyggnadsåret utgår från dina personliga mål. Andra påbyggnadsåret är starkt ämnesfördjupande och projektrelaterat. Projektåret dokumenteras och avslutas med redovisning inför en extern opponentgrupp. Ämnesfördjupning kan innebära något av följande:

 • Praktik/studier vid något svenskt eller utländskt möbelföretag.
 • Fördjupade formgivningsstudier.
 • Produktuppdrag mot kund.
 • Tillverkning av gesällstycke.
 • Studier vid någon av våra samverkande utländska skolor i USA eller Japan.
   

Om Bild och Form
Capellagårdens hantverksutbildning med konstnärlig inriktning innebär att samtliga huvudutbildningar utom den ekologiska trädgårdsutbildningen har schemalagd tid för teckning, målning och kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar där hänsyn tas till individuella behov och förutsättningar. Teckningen och målningen är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret för att underlätta koncentration och kontinuitet.

Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik. En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande.

Utbildningsinformation Möbel 2020/21 (pdf)

Obs: Korrekta terminsdatum
Hösterminen: 2020-08-17 till 2020-12-18 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2021-01-11 till 2021-06-11 (22 veckor, heltid)

 

Ansökan 2020/21

Läs om ansökan och antagning här (pdf)
Ansökningsformulär hittar du här.

Frågor kring ansökan och antagning, kontakta expedition, tel 0485-361 32 eller e-mail info@capellagarden.se