Textil

Fortfarande möjligt att söka till textilutbildningen 1920-21. Gör din ansökan här >

Utbildningen utgår från ett hantverksmässigt och konstnärligt förhållningssätt till det textila materialet och har sin grund i en genuin hantverkstradition. Det praktiska arbetet kompletteras med teoretiska uppgifter för att utveckla färdigheter och kunskaper. Stor tyngd läggs vid färg- och formövningar som integreras i det textila arbetet. Du får en bred textil kompetens och en god grund för fortsatta studier inom textilt hantverk, samt textil som konstnärligt uttrycksmedel.

På utbildningen i Textil

  • kan du, beroende på förkunskaper, söka antingen till Textil 1 eller Textil 2.
  • får du en personlig handledning i en grupp om högst 16 studerande.
  • är ca 80% av tiden verkstadsförlagd.
  • får du en egen arbetsplats och tillgång till vävstolar och andra redskap.
  • får du tillgång till skolans färgkök och trycklokaler.
Vad har tidigare studerande gjort efter Capella! 
 

Textil 1
Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig framställning av textil, i första hand genom vävning, färgning, broderi, färg- och formlära. Detta innebär att du tränas i att sätta en personlig prägel på dina arbeten genom att planera, skissa, beräkna och tillverka.

Första året består i stora delar av grundläggande tekniska och teoretiska kurser med syfte att ge den studerande de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta självständigt med olika uttryck . Utbildningen innehåller även kortare perioder med projektarbeten, vilket ställer krav på självständighet och motivation. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet eller studier vid högskola.

Den välutrustade verkstaden samt en bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge eleven ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det textila fältet.

Textil 2

Påbyggnadsåret består i stora delar av projektarbeten med personligt utförd planering och individuell handledning. Undervisningens karaktär ställer stora krav på självständighet och motivation, då den studerande inom det textila området är fri i sitt val av projekt, och arbetet i verkstaden utgår ifrån personlig kunskap, erfarenhet och engagemang. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet inom det textila området eller för vidare studier på högskola. Utbildningen erbjuder stor frihet i valet av fördjupningsprojekt.

Den välutrustade verkstaden samt bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det textila fältet.
 

Om Bild och Form

Capellagårdens hantverksutbildning med konstnärlig inriktning innebär att samtliga huvudutbildningar utom den ekologiska trädgårdsutbildningen har schemalagd tid för teckning, målning och kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar där hänsyn tas till individuella behov och förutsättningar. Teckningen och målningen är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret för att underlätta koncentration och kontinuitet.
Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.
 

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande.

Utbildningsinformation Textil 2020/21 (pdf)

Obs: Korrekta terminsdatum
Hösterminen: 2020-08-17 till 2020-12-18 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2021-01-11 till 2021-06-11 (22 veckor, heltid)

 

Ansökan 2020/21

Läs om ansökan och antagning här (pdf)
Ansökningsformulär hittar du här.
 

Frågor eller funderingar? 

Välkommen att kontakta expeditionen för frågor kring ansökan eller antagningen, telefon: 0485-361 32 eller e-mail: info@capellagarden.se 

För frågor kring utbildningens innehåll, vänligen kontakta avdelningen via e-mail textil@capellagarden.se