Textil

Utbildningen utgår från ett hantverksmässigt och konstnärligt förhållningssätt till det textila materialet och har sin grund i en genuin svensk hantverkstradition. Det praktiska arbetet kompletteras med teoretiska uppgifter för att utveckla färdigheter och kunskaper. Stor tyngd läggs vid färg- och formövningar som integreras i det textila arbetet. Du får en bred textil kompetens och en god grund för fortsatta studier inom textilt hantverk, samt textil som konstnärligt uttrycksmedel.

På utbildningen i Textil

  • kan du, beroende på förkunskaper, kan söka antingen till textil grundutbildning eller textil påbyggnadskurs.
  • får du en personlig handledning i en grupp om högst 16 studerande.
  • är ca 80% av tiden verkstadsförlagd.
  • får du en egen arbetsplats och tillgång till vävstolar och andra redskap.
  • får du tillgång till skolans färgkök och trycklokaler.

Utbildningsinformation Textil 2018-19 (pdf)Textil år 1

Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig framställning av textil, i första hand genom vävning, kompletterad med textil form- och färglära. Detta innebär att du tränas i att sätta en personlig prägel på dina arbeten genom att planera, skissa, beräkna och tillverka.

Du arbetar främst med textil för rumslig gestaltning men också med konsthantverk för bruksändamål. Förutom grundläggande vävtekniker arbetar vi med fritt broderi, färgning och textiltryck. I grundkursen ”Form och textiltryck” får du utveckla ditt formspråk med fria tryckmetoder som stämpel och öppna ramar. Under varje termin ingår en period för eget fördjupningsarbete.

Även teckning, målning och konsthistoria ingår i kursen. Se under rubriken ”Bild och form”.

Textil år 2

Denna kurs är i större utsträckning projektinriktad och mera individualiserad. I kursen ingår vissa gemensamma moment i vävning, färg- och formlära samt textiltryck med tryck av rapporterade flerfärgsmönser.

Generellt har du större frihet och större ansvar för ditt arbetsår. Du kan fördjupa dig i en speciell teknik, arbeta utifrån ett tema, utforska material, form- och gestaltningsproblem. Ämnesfördjupningen kan också innebära praktik/studier vid något företag relaterat till textil produktion/textil form.

Du planerar ditt arbetsår i samråd med dina lärare och för kontinuerligt en diskussion om form, gestaltning och material. Du får också inblick ihistorisk och nutida textil konst. Målet är att du ska forma en egen textil identitet.

Om Bild och Form

Capellagårdens hantverksutbildning med konstnärlig inriktning innebär att samtliga huvudutbildningar utom den ekologiska trädgårdsutbildningen har schemalagd tid för teckning, målning och kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar där hänsyn tas till individuella behov och förutsättningar. Teckningen och målningen är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret för att underlätta koncentration och kontinuitet.

Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.
 

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande.

Ansökan 2018/19

Varmt välkommen att söka till Textil för läsåret 2018/19. Textil har löpande antagning.

Så här ansöker du till Textil 2018-19 (pdf) 
Ansökningsformulär Textil 2018-19 (pdf)
 

Frågor eller funderingar? 

Välkommen att kontakta expeditionen för frågor kring ansökan eller antagningen, telefon: 0485-361 32 eller e-mail: info@capellagarden.se 

För frågor kring utbildningens innehåll, vänligen kontakta respektive avdelning på telefon: 0702-642359 eller e-mail textil@capellagarden.se