Välkommen söka till

Ekologisk och gestaltande trädgårdsutbildning, 1 år

Terminsstart 4 februari 2019
Terminsslut 29 november 2019

Ansökan senast 1 november 2018


Trädgårdsutbildningen är en utbildning om 40 veckor och följer en växtsäsong från februari till november.

Landstinget i Kalmar län är huvudman och utbildningen arrangeras av Ölands Folkhögskola som en profilkurs. Utbildningen är förlagd på Capellagården i Vickleby.

Kursen är en grundutbildning och ger dig goda kunskaper i trädgårdsgestaltning, trädgårdsodling och grönskötsel. Detta innebär att du får en grundläggande utbildning i trädgårdsarbete med en hantverksmässig yrkesskicklighet. Basen i utbildningen är ett praktiskt trädgårdskunnande såväl som teoretiskt. En stor del av undervisningen sker utomhus i Capellagårdens trädgård i Vickleby. Vi gör också studiebesök i trädgårdar och odlingar.

På Capellagården finns en ansvarig trädgårdslärare som sköter den största delen av undervisningen, men i utbildningen medverkar också Capellagårdens trädgårdsmästare samt gästlärare och föreläsare.

Då utbildningen är förlagd till Capellagården har du också möjlighet att få inblick i konstnärs- och hantverksutbildningarna vid skolan. Möbel- och inredningssnickeri, Textil och Keramik utgör spännande mötesplatser där projekt och tankar om samverkan föds.

Capellagården har i över 30 år drivit trädgårdsutbildningar och där finns ett stort kontaktnät och erfarenhet att ta del av.

Utbildningsplan
Ansökningsformulär