Obs, informationen nedan gäller trädgårdsutbildningen 2024. Ansökan till år 2025 publiceras senvåren 2024.  

Vi erbjuder ett praktiskt trädgårdskunnande som bas i vår utbildning samt all teori du behöver. En stor del av undervisningen sker utomhus i Capellagårdens trädgård och odlingar. Vi gör också studiebesök i trädgårdar, kulturmiljöer och odlingar. På Capellagården finns en ansvarig trädgårdslärare, avdelningslärare och i utbildningen medverkar även Capellagårdens trädgårdsmästare, personal i plantskolan som handledare samt gästlärare och föreläsare. Då utbildningen är förlagd till Capellagården har du också möjlighet att få inblick i de övriga hantverksutbildningarna vid skolan. Tillsammans med utbildningarna Möbelsnickeri, Textil, Keramik och Byggnadsvård utgör de en spännande mötesplats där projekt och tankar om samverkan föds. Capellagården har i över 30 år drivit trädgårdsutbildningar och här finns ett stort kontaktnät och erfarenhet att ta del av.

Ekologisk och gestaltande
trädgårdsutbildning, 1 år

Utbildningsinformation:
Sista ansökningsdag: 10 oktober 2023
Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 18
Utbildningsledare: Matilda Lidberg
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning

Kurser:
Parkskötsel och anläggning 12v
Trädgårdsodling 20v
Jord- och växtnäringslära 1v
Gestaltning, bild och form 3v
Gemenskap och samverkan 1v
Eget projektarbete 3v

Utbildningens mål:
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Trädgård och odlingens roll i förhållande till människan, hållbarhet, kretslopp och biologisk mångfald.
 • Trädgårdens roll och odling under olika historiska epoker, liksom trädgårdens roll i dagens samhälle, litterärt och kulturellt.
 • Den gröna besöksnäringen, kundbemötande och service.
 • Botanikens grunder och artkunskap, kulturväxter och deras användningsområden
 • Gestaltning, bild- och formspråk och hur hantverksmässiga uttryck kan integreras i en trädgårdsmiljö. Trädgårdens form och färglära samt växtkomposition.
 • Jord, växtnäringslära och biologiskt växtskydd. Kunskaper om jordförbättring såsom kompostering.
 • Anläggningstekniker, skötsel och gestaltning av olika typer av park-, trädgård- kultur- och odlingsmiljöer.
 • Trädgårdsodling med hänsyn till ekologisk produktion. Beskärningsmetoder inom frukt- och bärodling.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera och genomföra ett projekt inom trädgårdsnäringen. Utvärdera och utveckla en affärsidé.
 • Självständigt välja växtmaterial, anlägga och förvalta en trädgårdsmiljö.
 • Gestalta och konstnärligt formge en trädgårdsmiljö.
 • Analysera jordtyper, planera för lämplig användning av en plats och jordförbättring.
 • Skapa, förvalta och utveckla en trädgårdsmiljö. Hantverksmässigt använda och underhålla maskiner, redskap och verktyg.
 • Planera och gestalta, bereda, odla och sköta en ekologisk trädgårdsodling som gynnar biologisk mångfald. Skörda, ta vara på och förädla skörden.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna arbeta som trädgårdsmästare inom offentlig eller privat trädgårdsnäring, driva en ekologisk odling, driva projekt inom trädgårdsnäringen.
 • Skissa och presentera förslag på trädgårdslösningar och växtkomponering.
 • Använda och förbättra jorden på ett optimalt vis
 • Sköta och förnya en trädgårdsmiljö med hänsyn till trädgårdshistoria, tradition och nytänk.
 • Arbeta hantverksmässigt och gestaltande med en kommersiell grönsaksodling och småskalig livsmedelsproduktion. Upprätta ett KRAV – certifikat.

Övrig information

Språk:
Utbildningens huvudspråk är svenska.

Terminstider läsåret 2024:
Vårtermin: 6 feb–5 juni
Sommartermin/praktik: 24 juni–9 aug
Hösttermin: 19 aug–29 nov
Egenstuider v8, Egenstudier v14, Sommarlov v24–25, Egenstudier v32, Sommarlov v33, Egenstudier v44

Studerandeavgift
VT- 11 500 kr  HT- 11 500 kr

Studerandeavgift 

HT- 15 500 kr VT- 15 500 kr 

Studerandeavgiften är en avgift som delfinansierar en utbildningsplats. Avgiften täcker exempelvis kostnader för lärartid, verkstad och driftskostnader med mera. 

Om du blir antagen är du garanterad din studieplats efter inbetalning av studerandeavgiften. Betalningen är bindande och återbetalas ej vid återbud.

Utbildningen är CSN berättigad och du kan söka merkostnadslån för studerandeavgiften. Läs mer under Studera på Capellagården.

Lärare:
Matilda Lidberg, trädgårdsmästare
Agnes ström, landskapsarkitekt
Erik Sparretun, trädgårdsmästare (handledare)
Kristina Widell, plantskola (handledare)
Eva Petersson, plantskolan (handledare)

Därutöver inbjudna gästlärare

Kontakt:
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta lärarna på trädgårdsavdelningen,
tradgard@capellagarden.se

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

Varmt välkommen med din ansökan!

Utbildningsplan trädgård
Capellagården trädgård på instagram