Ansökan Textil öppen

Fortfarande möjligt att söka Capellagårdens textila utbildning med start hösten 2023.
Länk till ansökningsformulär för textil >

Ansökan Trädgård öppen

Du kan nu söka till trädgård med start våren 2024. Sista ansökningsdag: 10 oktober 2023.
Länk till ansökningsformulär för trädgård >

Din ansökan ska innehålla följande:

Personligt brev (skrivs direkt i ansökan, max 400 ord)
Kortfattat CV från utbildningar och arbete (skrivs direkt i ansökan)
Slutbetyg gymnasiet och valda intyg från studier och arbete (pdf)
Personbevis från Skatteverket (pdf)
Bild av dig själv, porträttbild/likt passfoto (jpg, pdf)

För utbildningarna i Textil, Möbel och Keramik gäller även:
Arbetsprover/portfolio (max fem A3 sidor, pdf). Portfolion kan innehålla skisser, målningar, foton på 3-dim arbeten/objekt etc.
Speciell arbetsuppgift (pdf)  

Samtliga dokument ska vara i PDF format. Uppladdningen är begränsad till en fil på max 16 MB per fråga. Det betyder att du kan behöva sammanfoga dina pdf dokument till en fil. Även detta kan göras på webben. 

Förslag på webbadresser;
Konvertera till PDF: https://www.freepdfconvert.com/sv
Sammanfoga PDF: https://tools.pdf24.org/sv/merge-pdf

Speciell arbetsuppgift ”Balans”

  1. Gå ut i naturen eller staden och plocka lösa föremål du hittar: pinnar, stenar och skräp. Bryt inget, stjäl inget och ha inte sönder något utan använd bara lösa ting som ingen vill ha.
  2. Utifrån de saker du har hittat ska du nu konstruera en skulptur. Skulpturen ska handla om eller förhålla sig till ordet ”balans”. Du får använda snöre, tejp och lim om du behöver men annars ska du bara hålla dig till sådant du har hittat. Uppgiften är tänkt att vara en kreativ utmaning så arbeta igenom din skulptur och ta inte den lättaste vägen. Var du placerar din skulptur väljer du själv.
  3. Nu ska du dokumentera din skulptur med tre fotografier. Fotografierna ska så tydligt som möjligt redovisa skulpturen och underlätta vår bedömning av din arbetsinsats.
  4. Beskriv kortfattat hur du har arbetat och tänkt med din skulptur. Ge slutligen din skulptur ett namn eller titel.

Behandling av ansökan

När du skickat in din ansökan görs en samlad bedömning av din ansökan utifrån Myndigheten för Yrkeshögskolans kriterier för Konst och Kulturutbildningar. Vi tar kontakt med dig om eventuella frågor uppstår. Meddelande om antagning eller eventuell reservplats skickas ut till samtliga sökande. 


Tack för din ansökan!