Trädgårds
utbildningen

Sista ansökningsdag 25 oktober 2023
Din ansökan ska innehålla följande

 


 

  • Personligt brev med motivering till ansökan (skrivs direkt i ansökan, max 400 ord)
  • Erfarenheter från trädgård/odling/grön näring i punktformat (skrivs direkt i ansökan)
  • Kortfattat CV i punktformat från övriga arbeten, engagemang och utbildningar (skrivs direkt i ansökan)
  • Slutbetyg gymnasiet (pdf)
  • Personbevis från Skatteverket (pdf)
  • Porträttbild, exempelvis ett passfoto (jpg, pdf)

Samtliga dokument ska vara i PDF format. Uppladdningen är begränsad till en fil på max 16 MB per fråga. Det betyder att du kan behöva sammanfoga dina pdf dokument till en fil. Både konvertering till pdf och sammanfogning av pdf kan göras på webben.

Förslag på webbadresser;
Konvertera till PDF: https://www.freepdfconvert.com/sv
Sammanfoga PDF: https://tools.pdf24.org/sv/merge-pdf

Behandling av ansökan
När du skickat in din ansökan görs en samlad bedömning av din ansökan utifrån Myndigheten för Yrkeshögskolans kriterier för Konst och Kulturutbildningar. Skolan kan även komma att kalla till samtal under antagningsprocessen (via videosamtal).

Meddelande om antagning eller eventuell reservplats skickas ut till samtliga sökande i mitten på december.

Ansökan trädgård (webbformulär) >

 


 

För övriga utbildningar går ansökningstiden ut 1 april 2023. Information om tillvägagångssätt kommer att publiceras här senare under hösten 2022.