Hämta fler

Skolan

Huvudnummer till Capellagården
0485-36132 vxl

Expedition
Linnea Gustavsson
0485-36132

info@capellagarden.se
Exp.tid, mån-fre 10.00 - 12.00
Fax 0485-36171  

Post- och besöksadress:
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden

Rektor
Bodil Anjar
070-3613267
rektor@capellagarden.se

Kreativa Öland
Olof Svensson
olof.svensson@capellagarden.se

Kök
Martin Schön
Mikael Kraft
Andreas Johansson
070-3613262
koket@capellagarden.se

Trädgårdsbutik
Eva Petersson
Tina Widell
070-3613269
tradgardsbutik@capellagarden.se

Fastighetsskötare
Tommy Lindqvist
070-3613285

Boende
Johan Ekelund
070-3613265
boende@capellagarden.se

It och kommunikation
Johan Ekelund
070-3613265
it@capellagarden.se

Avdelningar

Textil 
Berit Grybäck
Linda Zetterman
Karin Gustavsson
070-3613209
textil@capellagarden.se

Möbel och inredning
Mathias Nilo
Kaj Jacobsen
070-3613214
mobel@capellagarden.se

Keramik
August Sörenson
Torleif Johansen

Karolina K. Eriksson
Kjell Rylander
070-3613251
keramik@capellagarden.se

Trädgård
Matilda Lidberg
Anna Valman
Erik Sparretun
070-3613254
tradgard@capellagarden.se

Bild
Susanne Bonja Westergren
susanne.bonja@capellagarden.se

Styrelse

Capellagårdens ledning
Bodil Anjar, rektor

Capellagårdens styrelse
Kent Johansson (ordf)
0705-370340

Elisabeth Svalin Gunnarsson
Carina Seth Andersson
Svante Öquist
Peter Ekholm
Bruno Linnér
Hans Ahlin