Skolan

Huvudnummer till Capellagården
0485-36132 vxl

Expedition
Daina Kronberg
0485-36132
info@capellagarden.se
Exp.tid
mån-fre 10.00 - 12.00

Fax till skolan 0485-36171  

Post- och besöksadress:
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden

Rektor
Bodil Anjar
0485-36132 vxl
rektor@capellagarden.se

Kök
Martin Schön
Mikael Kraft
Andreas Johansson
0727-282007
koket@capellagarden.se

Trädgårdsbutik
Anneli Brunberg
0725-562008

Boende
Johan Ekelund
0725-212006
boende@capellagarden.se

It och kommunikation
Johan Ekelund
0725-212006
it@capellagarden.se

Avdelningar

Textil 
Berit Grybäck
Linda Zetterman
0705-838117
textil@capellagarden.se

Möbel och inredning
Mathias Nilo
Marit Stigsdotter
0706-722002
mobel@capellagarden.se

Keramik
August Sörenson
Torleif Johansen

Karolina K. Eriksson
Kjell Rylander
0705-462001
keramik@capellagarden.se

Trädgård
Matilda Lidberg
Erik Sparretun

0485-36132 vxl
tradgard@capellagarden.se

Bild
Susanne Bonja Westergren
susanne.bonja@capellagarden.se

Styrelse

Capellagårdens ledning
Bodil Anjar, rektor

Capellagårdens styrelse
Hans Ahlin (ordf)
0705-893800
hansoahlin@gmail.com

Tom Hedquist
Peter Ekholm
Bruno Linnér
Charles Puskaric
Elisabeth Svalin Gunnarsson
Carina Seth Andersson